TỔNG HỢP CÁC MẪU ÁO ĐẤU V-LEAGUE 2030/31 Concept


 Thực hiện ý tưởng với các mẫu áo V-League dựa trên các mẫu thiết kế của các giiar đấu hàng đầu thế giớ có vẻ như là một giá mơ khá xa với Việt Nam, để rút ngắn việc đó, chúng tôi - đội ngũ  /sportvietnam đã tạo ra một BST trong mơ cho các đội bóng V-League Việt Nam.


Nguồn  📌 facebook.com/sportvietnam 

+