TRANG PHỤC CHAPECOENSE 2020

Ngày 10 tháng 10 năm 1973, Associação Chapecoense de Futebol đã ra đời. Lịch sử hôm nay được đại diện trong những chiếc áo Chapecoense mới cho năm 2020.

Truyền thống, vượt qua, và yêu tiếng hát (từ 🏠): Tiến lên Chape! #WeStandTogether #Chape47Years