[Sách Ảnh] One Night In Rio

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2014.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ngày 14 tháng 07 năm 2014, người Dức đã chính thức bước lên bục vinh quang của Thế giới. Thời điểm đặc biệt ấy đã được Nhiếp ảnh gia 
Paul Ripke ghi lại toàn bộ hình ảnh qua tập Sách ảnh " On Night In Rio".

Hình ảnh sẽ thay cho hàng ngàn thông điệp và nó với toàn bộ 400 trang hình ảnh tuyệt vời mà tập sách mang lại. Cuộc hành trình của Paul Ripke không dừng lại ở Rio mà ông còn theo cả ĐT Dức về lại Berlin và ăn mừng trên quảng trường lớn.
Sách hiện đang được bán với số lượng có hạn tại  shop.paulripke.de và Amazon với giá €30.
+